Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
85, 2018, p. 441 - 446

Spontánní konsolidace ponámahové bilaterální apofyzeolýzy trochanter minor femoris u mladého hokejisty - dlouhodobé sledování magnetickou rezonancí

Spontaneous Consolidation of Exercise-Induced Bilateral Apophyseolysis of Lesser Trochanter in a Young Ice Hockey Player - Long-Term Follow-up by MRI

B. PAUČEK1,2, D. SMÉKAL2, R. HORÁK3
1 Magnetické rezonance, Medihope DC Olomouc
2 Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
3 DJK fyzio s.r.o., Ostrava

SUMMARY

Exercise-induced bilateral apophyseolysis of lesser trochanter with enthesopathy of iliopsoas muscle is a less frequent cause of the groin pain syndrome in children and adolescents. In a 13-year-old boy, an active ice hockey player, spontaneous consolidation of exercise-induced bilateral apophyseolysis of lesser trochanter and regression of enthesopathy of iliopsoas muscle is documented by a long-term follow-up through MRI. The conservative treatment comprises targeted rehabilitation focusing on the hypertonie muscles, but of equal importance is also comprehensive rehabilitation focusing on correction of the posture and coordination of the muscle groups. It is also necessary to include compensatory exercise in the training plan.

Key words: groin pain syndrome, children, apophyseolysis of lesser trochanter, enthesopathy of iliopsoas muscle

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče