Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
85, 2018, p. 405 - 409

Hodnocení klinických výsledků využití artroskopie kyčelního kloubu v terapii femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu - dvouleté výsledky

Evaluation of Clinical Outcomes of Arthroscopical Treatment of Femoroacetabular Impingement Hip Syndrome - 2-Year Outcomes

J. KAUTZNER1, P. ZEMAN2, E. ŠŤASTNÝ1, V. HAVLAS1
1 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového aparátu lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Hip arthroscopy is a widely used method of treatment of hip pathology. It is a  technically demanding procedure for which accurate indication is critical. The indication criteria, however, are not yet fully supported by long term results of large patient groups in recent literature. The purpose of our study is to present the 2-year outcomes after hip arthroscopy.

MATERIAL AND METHODS

In our study 203 patients (110 women, 93 men) with the mean age of 34 years (17-67 years) were evaluated. The mean NAHS score was 87/100 at 24 months after the surgery, which represents a statistically significant improvement compared to the preoperative values (p < 0.02).

RESULTS

The patients were divided into four groups based on their clinical results. Group 1 with NAHS score of 90-100 included 84 patients, Group 2 with NAHS 80-90 had 86 patients, Group 3 with NAHS 70-80 had 17 patients, and Group 4 with NAHS below 70 consisted of 10 patients. The rate of serious complications was 6% (12/197 patients).

CONCLUSIONS

Hip arthroscopy is an effective and safe method of treatment of hip pathology. It is a technically demanding procedure that requires exact indication criteria in order to reach excellent clinical results.

Key words: hip arthroscopy, femoroacetabular impingement, labral lesion, hip pain

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče