Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
86, 2019, p. 368 - 371

Bilaterálna traumatická luxácia bedrových kíbov po autonehodě?

Bilateral Dislocation of the Hip Joints after a Car Accident?

A. ŠVEC1, B. LIŠČÁK2, M.TREPÁČ2, R. JÁGER3, M. KOKAVEC2
1 I. Ortopedicko-traumatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
2 Ortopedická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu dětských chorob, Bratislava
3 Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu dětských chorob, Bratislava

SUMMARY

The authors describe a case report of a 5-year-old foreign girl with a rare bilateral hip dislocation after a car accident. Young surgeons at the emergency department performed an unsuccessful closed reduction. Since the clinical and ultrasound screening of DDH of all newborns in the Slovak Republic is carried out until the age of 4-6 weeks, the treatment of dislocated hips starts early and the late diagnosed dislocations occur rarely. The aim of the study is to point at differences in DDH screening all over Europe resulting in an increased risk of misdiagnosed patients.

Key words: hip dislocation, childhood, trauma, DDH, screening

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče