Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Souborný referát / Current concepts review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
86, 2019, p. 313 - 319

Současné možnosti revmatochirurgie zápěstí a ruky

Current Options of Rheumatosurgery of the Hand and Wrist

J. PECH, M. VLČEK, I. LANDOR
Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

SUMMARY

Rheumatosurgery is a discipline managing the symptoms of rheumatoid arthritis of the musculoskeletal system. In avast number of patients this disease starts in the wrist and hand. The portfolio of surgical procedures performed on the skeleton and soft tissues in these regions can be divided into two groups that, however, often times overlap in practice. Commonly, a combination of these surgical interventions is used. The surgical management should commence with prophylactic interventions that aim to slow down the development of rheumatoid deformities. These are followed by reconstructive surgery which shall manage the already developed rheumatoid deformities and their complications. The prophylactic interventions include early and late synovectomy, peritenosynovectomy, tenodeses, tendon transpositions and limited arthrodeses. The reconstructive surgery procedures comprise osteotomy, resection procedures, alloplasties, total arthrodesis and tendon reconstructions.

Key words: rheumatoid arthritis, rheumatosurgery, hand, wrist

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče