Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
86, 2019, p. 353 - 357

Akutní poranění postranního ulnárního vazu základního kloubu palce - primární ošetření suturou pomocí měkké mini kotvy (JuggerKnot™)

Acute Total Ulnar Collateral Ligament Injuries of Thumb - Primary Repair with Mini Soft Suture Anchor (JuggerKnot™)

A. KARA1, B. GÜLENC1, H. CELÍK2, E. KILINC3, S. CAMUR2, B. SENER4
1 Istanbul Medipol University, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul, Turkey
2 Ümraniye Training and Research Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul, Turkey
3 Burdur Gölhisar State Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul, Turkey
4 Kocaeli Central Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

We aimed to investigate the functional outcomes and complications of a new approach, the primary UCL repair using JuggerKnot™ Soft Anchor-1.0 mm Mini (Zimmer-Biomet).

MATERIAL AND METHODS

This study included a total of 12 patients with acute UCL injury who were operated with primary repair with JuggerKnot™ Soft Anchor-1.0 mm Mini between January 2012 and September 2016. All patients were operated on using the same surgical technique. The thumb pinch and grip strengths, articular range of motion, and Glickel functional score were recorded for all patients. The pinch grip strength and articular range of motion were compared with the intact side. Early and late postoperative complications were recorded.

RESULTS

The mean follow-up time was 22.2 months (range 6-54 months). The grip strength and the pinch strength were 94.3% and 92.27%, respectively, of the contralateral side. Articular range of motion attained the same level as the contralatereal side in all patients at the final visit, and no patient suffered from any complication. The patients returned to work at a mean of 5.45 weeks, and the Glickel score was good in 1 patient and excellent in the remainder 11 patients.

CONCLUSIONS

Surgical repair using the JuggerKnot™ Soft Anchor-1.0 mm is an effective alternative treatment method for acute total ulnar collateral ligament (UCL) rupture.

Key words: ulnar collateral ligament, acute total injury, thumb, soft suture anchor, JuggerKnot™

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče