Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
87, 2020, p. 32 - 38

Faktory ovlivňující četnost komplikací na ortopedickém operačním sále

Factors Influencing Complication Rates in the Orthopaedic Theatre

S. DUMAN1, I.TURKMEN2, N. SAGLAM1
1 Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
2 Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology Istanbul, Turkey

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

The prevalence of complications in surgical units is available in the literature. The aim of this study was to compare the "rotational" (more than one surgeon) and "full-time single surgeon" use of the orthopedic theater.

MATERIAL AND METHODS

We retrospectively evaluated patients who underwent orthopedic surgery in 2016 in different theaters. A total of 604 of 1973 patients were excluded from the study, and 1369 patients were analyzed. The follow-up period was 1 year. While evaluating the cases, the duration and order of each case, the total operation time on the table, the number of surgeons, the total number of cases, the number of residents, and the experiences of the surgeons were investigated, and the effects of these parameters on the complication rates were analyzed. The Dindo-Clavien system was used to classify the complications.

RESULTS

When comparing the methods, the complication rate of the full-time single-surgeon method (12.9%) was less than that of the rotational method (21.7%) (p: 0.022). A higher rate of complications (8.5%) was observed in operations with a duration of 115 minutes or more compared to other operations (p <0.001). A higher complication rate (23.7%) was observed incases lasting more than 345 minutes (p = 0.002).

CONCLUSIONS

According to our study, full-time use of the orthopedic theater by a single surgeon was found to be safer than rotational use. In addition, the duration of surgeries lasting longer than 115 minutes or longer than 345 minutes during the day increased the rate of surgical complications.

Key words: patient safety, surgical planning, operation time, operation order, orthopedic complication

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče