Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Doškolování / In-service training

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
87, 2020, p. 62 - 67

Doporučení řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útok

Recommendations for Crisis Management in Mass Casualty Incidents, with a Focus on a Terrorist Attack

F. BURGET1, P. DOUŠA2
1 I. chirurgická klinika - klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
2 Ortopedicko-traumatologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

SUMMARY

Recently, there has been an apparent increase in terrorism-related incidents. The security experts believe that the risk of terrorist attacks cannot be fully ruled out in the Czech Republic either. For this reason, it is appropriate to obtain information from regions with more experience with terrorism and to learn from their mistakes. Based on the analysis of terrorist attacks in Madrid (2004), Israel (2001-2012) and Paris (2015) and our own experience gained during the humanitarian missions in Libya, Syria, Iraq and Ukraine, adequate recommendations for crisis management are presented. An integral part of the preparedness is also a regular training of activation of disaster management plan and simulation of reaction to a mass casualty incident.

Key words: mass casualty incident, terrorist attack, disaster management plan

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče