Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 332

Comparative Assessment of Outcome in Osteoarthritis of the Knee: The Utility of Knee Scores

Srovnání výsledků léčení u osteoartritidy kolena - použitelnost bodových systémů

S. KESSLER1, W. KÄFER2
1 Orthopaedic Department, District Hospital Sindelfingen-Böblingen, Sindelfingen, Germany
2 Orthopaedic Department Ulm University, Ulm, Germany
ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

The utility of scoring systems, which are used to determine health status or treatment benefit in patients with knee osteoarthritis is under discussion. Therefore it was the purpose of our investigation to evaluate the reliability and the concordance of two established knee scoring systems.

METHODS

Thirty-eight patients with unilateral knee osteoarthritis were scored by the Hospital for Special Surgery score and the Knee Society score. Two blinded observers rated the patients independently in order to determine the concordance of the scores, the correlation between the overall scores and their subscales such as "pain", "function" and "range of motion" and the inter-observer and intra-observer reliability.

RESULTS

There was a high correlation between the overall scores (r= 0.80) and between the scores and their subscales "range of motion" (r=0.89) and "function" (r=0.74). The correlation of scores for "pain" was slightly less (r=0.61). Mean inter-observer reliability ranged between r=0.58 and r=0.61. Mean intra-observer reliability was high for the overall scores as well as for the subscales of both scoring sytems (r=0.64 to r=0.93 and r=0.73 to r=0.92).

CONCLUSION

We have found that the assessment of overall scores as well as of their main subscales is concordant and reliable in our patient sample. The application of these scoring systems in measuring health status in patients with knee osteoarthritis appears to be an acceptable method of audit. However, we feel that presentation of the results of knee scoring systems should include detailed information on the main subscales, since this allows for a better understanding of results.

Key words: osteoarthritis, knee score, utility, reliability.

Práce byla přijata 23. 4. 2007.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče