Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
88, 2021, p. 386 - 388

Kombinovaná zlomenina zápěstí a volární divergentní dislokace 2. - 5. karpometakarpáního kloubu

Combined Fracture of Carpal and Volar Divergent Dislocation of the Second to Fifth Carpometacarpal Joints

Q. LIU, L.TANG, P. LIANG, J. YE, X. HU, J. DENG
1 Department of Orthopedics, Jiangxi Province Xing Guo People´s Hospital, Xingguo, Jiangxi Province, China
2 Department of Rehabilitation Medicine, Jiangxi Province Xing Guo People´s Hospital, Xingguo, Jiangxi Province, China

SUMMARY

The volar divergent dislocation of the second to fifth carpometacarpal joints and involving fracture of carpal is an extremely rare injury. We reported a case of 55-year-old man, victim of a motorbike, who was struck by a car, admitted at the emergency department unable to move his left hand with severe swelling. X-rays and CT scan showed a volar divergent dislocation of second to fifth carpometacarpal joints and involving fracture of carpal. Patient underwent closed reduction and plaster fixation right way, after one week, he received open reduction internal fixation with K-wire and plaster. Functional exercise was started progressively once K-wire and plaster were removed after six weeks. At six months follow-up, results were excellent and patient has regained all of his range of motion and hand activities.

Key words: carpometacarpal joint, palmar, divergent, dislocation, hand, wrist

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče