Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
88, 2021, p. 382 - 385

Atroskopická miniinvazivní léčba impresní zlomeniny posterolateral n ího plato tibie

Arthroscopic Minimal Invasive Treatment of Posterolateral Tibial Plateau Impression Fractures

C. KONRADS, N. PETERSEN,T. HISTING, S. DÖBELE
Department for Trauma and Reconstructive Surgery, BG Klinik, University of Tubingen, Tübingen, Germany

SUMMARY

Posterolateral fractures of the tibial plateau are difficult to address. Malunion can lead to early posttraumatic arthritis of the knee due to instability and elevated joint reaction forces. Arthroscopically assisted percutaneous reduction facilitates visualization and avoids open approaches either directly from posterolateral or from lateral with optional extension via a lateral epicondylus osteotomy. We describe and illustrate a minimal invasive technique using an arthroscopic posterolateral viewing portal. Using this technique, we demonstrated very good clinical outcome with excellent patient satisfaction.

Key words: Schatzker, tibia head fracture, knee arthroscopy, multiligamentary injury

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče