Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
88, 2021, p. 379 - 381

Die-punch zlomenina fossa scaphoidea distálního radia

Die-Punch Fracture of the Scaphoid Fossa of the Distal Radius

P. ŠEBESTA1, Z. TLUSTÝ2
1 Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Mělník
2 Chirurgické oddělení Nemocnice Mělník

SUMMARY

Even though the die-punch fragment of the distal radius fracture was described as early as in 1962, its detection may be crucial to select the optimal therapy even nowadays. Typically, the die-punch fragment is located in the lunate fossa. It can, however, also be located in the radial column. The patient with the die-punch fracture of the scaphoid fossa, treated by us with open reduction and plate osteosynthesis from two surgical approaches, is presented in our case report.

Key words: die-punch fracture, distal radius, surgical treatment

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče