Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
88, 2021, p. 344 - 353

Příspěvek k odlišení zánětlivých a nezánětlivých kloubních výpotků pomocí miRNA a dalších zánětlivých biomarkerů

Contribution of miRNAs and Other Inflammatory Biomarkers to the Differentiation of Inflammatory and Non-Inflammatory Joint Effusions

P. KUŠNIEROVÁ1, I. BYSTROŇOVÁ1,2,5, P. WALDER3, R. HLUBEK3, D. STEJSKAL1,4
1 Institute of Laboratory Medicine, Department of Clinical Biochemistry, University Hospital Ostrava
2 The Department of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ostrava
3 Orthopedic Department, University Hospital Ostrava
4 Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Ostrava
5 Department of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ostrava

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

The aim of the study was to determine miR-146a-5p, miR-223-3p and miR-23a-3p by an enzyme immunoassay in patients with inflammatory and non-inflammatory joint effusion and to verify the usefulness of these miRNAs as biomarkers of joint inflammation.

MATERIAL AND METHODS

Synovial fluid (SF) samples were collected from 82 patients. The group consisted of 60 non-inflammatory, 11 inflammatory-non-pyogenic, 11 inflammatory-pyogenic SF. SF miRNA was isolated by RNA Isolation Kit Plasma/Serum. The concentrations of miRNA were determined by enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), C-reactive protein, interleukin-6 and procalcitonin on automatic analyser, presepsin on POCT system, interleukin-1 and human neutrofil defensins 1-3 by ELISA.

RESULTS

A statistically significant negative correlation was found between miR-146-5p and miR-223-3p, WBC, IL-1 (3, IL-6 and CRP (P < 0.05) in all groups; a statistically significant positive correlation was found between miR-223-3p and miR-23a-3p, WBC, PMN, IL-1 beta, IL-6 and HNP1-3, as well as a positive correlation of miR-23a-3p with IL-1 (3, IL-6 and HNP1-3. A statistically significant difference was found between miR-146a-5p, miR-223-3p and miR-23a-3p and individual SF groups, P = 0.006, P < 0.001, respectively. PMN, WBC, 11-1(3, IL-6, HNP 1-3 predicted the inflammatory processes with excellent diagnostic power (AUC > 0.9). The clinical relevance expressed by effect size was the strongest in miR-223-3p, PMN, IL-1 , HNP 1-3 between non-inflammatory and inflammatory-pyogenic group.

CONCLUSIONS

Our study quantified the SF miRNA by ELISA. We have shown that miR-146a-5p, miR-223-3p and miR-23a-3p can be an important group of biomarkers for the detection and monitoring of various pathophysiological conditions in synovial fluid, including inflammatory conditions.

Key words: miRNA, synovial fluid, inflammatory joint disease, enzyme-linked immunosorbent assay

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče