Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 164 - 170

Otevřené zlomeniny pánve s poraněním v zóně Faringer I: soubor 3 kazuistik ošetřených v roce 2020

Open Pelvic Fractures with a Faringer I Zone Injury: a Set of 3 Case Reports Treated in 2020

POMETLOVÁ J.1,2, JEČMÍNEK V.2,3, JEČMÍNKOVÁ R.4,5
1 Ústav medicíny katastrof, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
2 Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava
3 Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
4 Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
5 Oddělení centrálního příjmu, Fakultní nemocnice Ostrava

SUMMARY

Open pelvic fractures are devastating injuries with high mortality and morbidity that require aggressive treatment and multidisciplinary approach to achieve the best results. We present three cases of open pelvic fracture with a Faringer I zone injury, which were treated at our level I trauma centre in 2020. The patients were treated with external fixation without the need for fecal diversion. None of the patients died. Early control of bleeding, appropriate treatment of soft tissues and prevention of fecal contamination are critical for the treatment of patients with open pelvic fractures. A  multidisciplinary approach relying on an experienced and trained team is essential for successful treatment of these injuries.

Key words: pelvis fracture, open fracture, trauma

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče