Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 150 - 157

Profylaktická kabelová cerkláž snižuje četnost intraoperační periprotetické zlomeniny při implantaci necementované endoprotézy kyčle u pacientů s  významným stupněm kyčelní dysplazie

Prophylactic Cerclage Cabling Decreases the Intraoperative Periprosthetic Fracture Rate during Cement-Less Total Hip Arthroplasty in Patients with Severe Developmental Hip Dysplasia

M. E. KAYAALP, A. CAN, G. KAYNAK, F. ERDOGAN
Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Cementless stems in highly dysplastic hips are considered to increase the risk of femoral fracture and associated morbidity. Several authors speculated to use prophylactic cabling in this patient group to prevent intraoperative fractures. This study aims to reveal objective results regarding the perioperative complications in a large and consecutive patient group with respect to use of prophylactic cabling.

MATERIAL AND METHODS

A retrospective comparative study was planned. A total of 122 consecutive patients with dysplastic hips of Crowe type 3 or 4, operated on with total hip arthroplasty (THA) and shortening osteotomy using a rectangular femoral stem were included. Patients were stratified according to use of a diaphyseal prophylactic cerclage cable. Perioperative complications were recorded. Clinical outcome was measured in terms of Harris Hip Score and Visual Analog Scale (VAS) for pain. All results were compared between the groups.

RESULTS

The mean follow-up time was 27 months. Two (2%) versus five (14%) patients had a fracture at the diaphyseal level in cabled versus non-cabled groups. Difference between groups was statistically significant (p=0.01). Relative risk of fracture in case of a non-cabling was 5.8 (p=0.03). Eleven (9%) patients had a non-displaced fracture at the metaphyseal level. No significant differences were detected with respect to preoperative clinical outcome scores or change in these scores between groups.

CONCLUSIONS

Femoral diaphyseal fracture rates are low when cementless, rectangular stems are used in dysplastic high riding hips. Prophylactic cerclage cabling further decreases the fracture risk and eases treatment in case of a fracture without causing additional complications and therefore is recommended.

Key words: intraoperative fracture, periprosthetic fracture, total hip arthroplasty, cerclage cabling, developmental hip dysplasia, transverse shortening osteotomy

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče