Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 146 - 149

Omezení zatěžování končetiny po zlomenině acetabula: nezbytnost, nebo falešná naděje?
Stručná pozorovací studie

Weight-Bearing Restrictions after Acetabular Fracture, Necessity or False Hope?
A Brief Observational Study

B. J. BRAUN1, T. HISTING1, M. F. R. ROLLMANN1, M. M. MENGER1, D. OSCHE2, M. ORTH2, T. POHLEMANN2, S. C. HERATH1
1 University Hospital Tuebingen; on behalf of the Eberhard-Karls-University Tuebingen, Faculty of Medicine; BG Hospital Tuebingen, Germany
2 Saarland University Hospital; Department of Trauma, Hand and Reconstructive Surgery, Homburg, Germany

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Most common postoperative treatment recommendations after acetabulum fractures suggest at least 6 weeks of postoperative partial or non weight-bearing. To protect the osteosynthetic construct this surgically set weight-bearing limit is trained by physical therapy. Aim of our analysis was to determine the free field patient compliance to these weight-bearing restrictions and observe their influence on the early postoperative radiographic imaging.

MATERIAL AND METHODS

Patients after surgical treatment of an acetabulum fracture were included in our analysis. Every patient was instructed to maintain a 20 kg weight-bearing limit for 6 weeks. Postoperative weight-bearing was continuously monitored during this time with a pressure measuring insole. Maximum weight-bearing per day was recorded and maintenance of reduction assessed after this time.

RESULTS

In total 10 patients were included into the study. Only 1 patient stayed within the weight-bearing limit during the analysis. Maximum weight-bearing as high as 110 kg was recorded. All patients maintained postoperative reduction at the 6 week timepoint.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Despite regular physical therapy training compliance to the generally accepted weight-bearing limits was low. Regardless of the non-compliance the radiographic outcome remained unchanged. Further analysis on the use of permissive weightbearing aftercare regimes are warranted.

Key words: weight-bearing, acetabulum fracture, compliance

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče