Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 359

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 25. 4. 2007 v salonku Morava, v areálu VVB Brno

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Dungl, Fric, Jančová, Krbec, Kubeš, Mach, Medek, Pink, Procházka, Sosna, Trč.

Omluveni (bez titulů):

Hosté:

(Originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře.)

1) Úvod

Jednání zahájil doc. Krbec, předložený program - příprava voleb a schválení Zahradníčkovy ceny byl přijat.

2) Příprava voleb

Dle stanov a volebního řádu výbor navrhne členské schůzi zvolení těchto komisí:

Výbor schvaluje předložený návrh programu výroční a členské schůze ČSOT plánované na 26. 4. 2007 v Brně.

3) Zahradníčkova cena

Výbor ČSOT schvaluje návrh odborné komise vedené prof. Čechem, která doporučuje udělit Zahradníčkovu cenu za rok 2006 této práci:

Ošetření hlubokých defektů chrupavky kolena transplantací autologních chondrocytů fixovaných na nosiči z esteru kyseliny hyaluronové (Hyalograft C). Autoři: A. Podškubka, C. Povýšil, R. Kubeš, J. Sprindrich, J. Sedláček.

Cena bude předána při programu XI. národního kongresu ČSOT

Příští schůze se bude konat dne 5. 6. 2007 v hotelu ILF Praha

Zapsal 25. 4. 2007: Prim. MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář

Vidí: Doc. MUDr. Martin Krbec, Csc., prezident ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče