Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
74, 2007, p. 359

Usnesení členské a volební schůze ČSOT konané dne 26. 4. 2007 v 16:30 hodin v sále Rotunda VVB Brno

Usnesení členské a volební schůze ČSOT konané dne 26. 4. 2007 v 16:30 hodin v sále Rotunda VVB Brno

Schůze probíhala dle schváleného programu a zaregistrovalo se 193 členů ČSOT, když k uvedenému datu a hodině bylo 661 řádných členů ČSOT. Členská schůze po informaci firmy Guarant (správce databáze členské základny) a vědeckého sekretáře vyslovila souhlas s touto informací o mandátech členské schůze.

Členská schůze zvolila:

Volební komisi ve složení: MUDr. Kofránek Ivo, MUDr. Březovský Petr, MUDr. Fric Vladimír, MUDr. Motyčka Jaroslav, MUDr. Šťastný Eduard, MUDr. Hanuš Martin, MUDr. Pilný Jaroslav, MUDr. Kubeš Radek, MUDr. Jahoda David, MUDr. Veigl David.

Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Mika Pavel, MUDr. Džupa Valér, MUDr. Matějovský Zdeněk.

Členská schůze vzala na vědomí:
Členská schůze schválila:
Členská schůze zvolila:

Místopředsedu a předsedu ČSOT na období 2009-2010: MUDr. Dungla Pavla.

Pokladníka ČSOT: MUDr. Frice Vladimíra.

Výbor ČSOT ve složení: MUDr. Koudela Karel, MUDr. Rozkydal Zbyněk, MUDr. Sosna Antonín, MUDr. Džupa Valér, MUDr. Běhounek Jiří, MUDr. Kubeš Jiří, MUDr. Pink Miloslav, MUDr. Luňáček Libor, MUDr. Jančová Helena, MUDr. Kunovský Luboš, MUDr. Mach Otakar, MUDr. Medek Vladimír.
Členem výboru ČSOT je dále současný prezident MUDr. Krbec Martin a II. místopředseda MUDr. Trč Tomáš (past-prezident).

Revizní komisi ve složení: MUDr. Balík Jan, MUDr. Džupa Valér, MUDr. Moster René.

Po oznámení výsledků voleb MUDr. Džupa Valér odstoupil z revizní komise.

Rozhodčí, kárná a smírčí komise: MUDr. Douša Pavel, MUDr. Krejzla Jaroslav, MUDr. Matějíček Michal, MUDr. Pešek Jan, MUDr. Šedivý Jiří.

Členská schůze ukládá výboru a předsedovi ČSOT:

Za návrhovou komisi předložil v Brně dne 26.4. 2007 MUDr. Matějovský Zdeněk a usnesení bylo jednomyslně přijato.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče