Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 312 - 314

Zlomenina hřebene lopatky na podkladě užívání bisfosfonátů: kazuistika a  přehled literatury

A Scapular Spine Fracture Defined on the Basis of a Bisphosphonate: a Case Report and Review of the Literature

G. ILYAS1, G. SENYUVA2
1 Usak University Faculty of Medicine, Orthopaedics and Traumatology, Usak, Turkey
2 Usak Training and Research Hospital, Orthopaedics and Traumatology, Usak, Turkey

SUMMARY

Bisphosphonates are commonly used in the treatment of osteoporosis. Long-term use without drug holiday causes the risk of atypical fractures. Subtrochanteric and femoral stress fractures are among the frequently described complications. In our case report; a stress fracture of the scapular spine, a previously undescribed adverse effect of bisphosphonates, is presented.

Key words: bisphosphonates, scapular spine, stress fracture, drug holiday

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče