Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 309 - 311

Závažné kraniotrauma v dětském věku: význam včasné ofenzivní terapie

Severe Head Injury in Childhood: the Importance of Early Offensive Therapy

J. KNOR1,2,4, J. PEKARA4, P. PAVLÍČEK3
1 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno
2 Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
4 Vysoká škola zdravotnická, Praha

SUMMARY

The case report presents the case of a five-year-old boy who fell off a  scooter and sustained a blow to the left temporal region of his head. During a  CT examination in the district hospital he suddenly showed a deterioration in the level of consciousness. Subsequent treatment along with transport to a  specialized department were aimed at preventing secondary pathological changes and maintaining pressure-volume homeostasis of the brain. High-quality controlled ventilation with effective pharmacotherapy and gentle transport were essential. At the target specialized department, cerebral oedema in the left temporal region and aspiration in the right upper lung lobe were identified. The boy was extubated after 6 hours of controlled ventilation and discharged to an intermediate care bed two days later without any serious consequences.

Key words: cerebral oedema, haemodynamic swelling, severe head injury

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče