Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 62

Foot Surgery Inernational Congres - Louka Monastery (Znojmo 29.-30.11.2007)

Kongres pořádalo ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice ve Znojmě pod záštitou čtyř středoevropských společností pro ortopedii nohy - Sekce chirurgie nohy ČSOT, Slovenské společnosti ortopedie nohy, Maďarské společnosti ortopedie nohy a Austrian Foot . Kongres byl výborně do detailů zorganizován, probíhal v příjemném prostředí znojemského kláštera Louka, včetně společenského večera.

Pozvání na kongres přijali nejenom význační odborníci oboru ortopedické chirurgie nohy z pořádajících společností, ale celá řada známých zahraničních přednášejících - Klaue (Lugano), (Augsburg), (Dresden). ý kongres včetně přednášek probíhal v angličtině. Díky tomu všemu měl kongres opravdu vysokou úroveň. Odborně byl celý první den věnován problematice přednoží a řešení statických deformit. Přednášející seznámili publikum se svými výsledky již zavedených a všeobecně přijatých technik, rovněž tak s principy a operačními technikami, které nejsou úplně běžné. Operative řední i zadní nohy, včetně řešení poúrazových stavů, byl věnován den druhý.

Zajímavé a přínosné byly prezentace na téma operační léčby pes planovalgus u dospělých, opět bylo diskutováno téma artrodéz a endoprotéz hlezenného kloubu a léčba bolestí v oblasti úponu plantární fascie. Poslední blok - řešení poúrazových stavů nohy - díky přednáškám zahraničních hostů naplnil dokonale očekávání účastníků.

Předsedové společností doc. Stanislav Popelka, doc. Hans-Jorg Thnka, doc. Ferenc Mády a doc. Ludovít Pravda se na kongresu dohodli opakovat tento úspěšný podnik každé 2 roky střídavě v jednotlivých zemích, příští kongres tedy bude v roce 2009 nejspíš v Maďarsku.

Doc. Hartovi patří dík všech účastníků za zorganizování výborné akce, která byla přínosem pro ortopedii nohy v naší republice.

Libor Filip
Ortopedické oddělení, Nemocnice Č. Budějovice

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče