Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Recenze / Review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
75, 2008, p. 62

Anatomia Radiologica Musculoskeletalis Basalis

Jiří Neuwirth, Anders Rydh, Rainer Rienmüller, Theodor Adla, Vojtěch Suchánek

NEUW, Triton 2007, ISBN 80-903322-5-0, ISBN 80-7254-846-8, počet stran 126, vyobrazení 99

Knížka "Anatomia Radiologica Musculoskeletalis Basalis" věnována nestorům kostní radiodiagnostiky u nás, prof. MUDr. Jaromíru Kolářovi, DrSc, a doc. MUDr. Janu Spindrichovi, CSc, je čtvrtým a posledním dílem "paperback" souborně nazvané "Anatomia Radiologica Basalis". Autorsky se na ní podílelo 5 odborníků z radiodiagnostických pracovišť tří univerzit - Univerzity Karlovy v Praze, University Umeá a University Graz.

Je rozdělena do 5 částí - Caput, Columna vertebralis, Membrum superius, Pelvis, inferius. Základem je vždy kvalitní obrazová dokumentace (nativní rtg- snímky, CT a MR, angiografie a flebografie) doplněná pojmenováním 10 až 20 anatomických struktur na každém obrázku. Struktury jsou popsané latinskou nomenklaturou. Rejstřík obsahuje více než 420 pojmů označujících základní anatomické struktury s odkazem na příslušné obrázky.

Útlá knížečka "Anatomia Radiologica Musculoskeletalis Basalis", stejně jako celá edice, vznikla jako učební pomůcka pro studenty medicíny a budoucí radiologické asistenty tří autorsky zúčastněných univerzit. Svým pojetím, založeném na velmi kvalitní obrazové dokumentaci a latinské nomenklatuře, knížka přesáhla rámec autorských univerzit i rámec pregraduálního vzdělávání a může být praktickým "rodokapsem" pro radiology, ortopedy a traumatology v přípravě k atestaci i starším lékařům uvedených odborností při sjednocování terminologie a pohledů při vyšetřování pacientů zobrazovacími metodami.

Jana Chmelová, Valér Džupa

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče