Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 143 - 148

Palmární perkutánní nebo dorzální limitovaný operační přístup v léčbě minimálně dislokovaných a nedislokovaných zlomenin střední třetiny člunkové kosti: funkční výsledky a rozbor komplikací

A Palmar Percutaneous Volar versus a Dorsal Limited Approach for the Treatment of Non- and Minimally-Displaced Scaphoid Waist Fractures: An Assessment of Functional Outcomes and Complications

P. DRÁČ1, P. MAŇÁK1 , I. ČIŽMÁŘ1, J. HRBEK2, J. ZAPLETALOVÁ3
1Traumatologické oddělení FN Olomouc
2Radiologická klinika FN Olomouc
3Ústav lékařské biofyziky, biometrie a informatiky, LF UP Olomouc
ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Non-displaced or minimally displaced scaphoid waist fractures can be surgically treated using either the percutaneous volar or the limited dorsal approach. These techniques provide a possibility of early wrist physiotherapy throughout the healing period, better functional outcomes and a shorter sick leave duration. Many reports cite low complication rates. The purpose of this study is to compare both techniques based on the complication rate and functional outcomes.

MATERIAL AND METHODS

The authors compared 42 patients treated for an acute scaphoid waist fracture by percutaneous osteosynthesis and 38 patients treated by osteosynthesis using a limited dorsal approach after a follow-up of at least 12 months. The differences between the groups were tested statistically.

RESULTS

The overall complication rate was 11.9% for the percutaneous approach and 15.8% for the dorsal approach. There was one case of non-union in each group. The differences in the complication rates as well as in the range of wrist motion and in persistent complaints were statistically insignificant. We found significantly (p = 0.042) better grip strength for the percutaneous approach.

DISCUSSION

Most of the complications detected were due to a technical error during surgery and can be minimized by meticulous adherence to the technique. The difference in grip strength is very close to the significance level set for the study, and this will be necessary to clarify in a planned prospective study.

CONCLUSIONS

Based on the statistical analysis of the results of our clinical data, the two techniques are comparable.

Key words: scaphoid fractures, palmar percutaneous approach, dorsal limited approach, functional outcome, complications.

ÚVOD

V posledních letech se v odborném písemnictví objevuje mnoho prací zabývajících se problematikou operační léčby poranění zápěstního kloubu (15,19) s cílem stanovit ideální léčebný protokol. Nejinak je tomu i u zlomenin skafoidea. Miniinvazivní postupy v operační léčbě nedislokovaných nebo minimálně dislokovaných zlomenin střední třetiny těla člunkové kosti vedou k  dobrým funkčním výsledkům a ve srovnání s konzervativní terapií zkracují podstatně celkovou dobu léčby a délku pracovní neschopnosti (5,21), z čehož profitují především mladí aktivní pacienti. Většina publikovaných prací srovnává výsledky operační a konzervativní léčby. Doposud však nebyla uveřejněna studie, která by srovnávala výsledky jednotlivých operačních metod využívajících miniinvazivní operační přístupy (6). Cílem tohoto sdělení je srovnat funkční výsledky a komplikace po perkutánní osteosyntéze z palmárního přístupu a osteosyntéze z limitovaného dorzálního přístupu.

MATERIÁL A METODA
ACHOT 2/2010

Na traumatologickém oddělení FN Olomouc ošetřujeme indikované zlomeniny člunkové kosti pomocí perkutánní osteosyntézy z palmárního přístupu od března 2002. Osteosyntézu z limitovaného dorzálního přístupu provádíme od října roku 2003. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří splňovali následující kritéria:


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče