Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 154

AO Davos 2009

V prosinci 2009 proběhly dva AO kurzy v Davosu: 5.-10. prosince a 13.-18. prosince.

Došlo k významným organizačním změnám a AO kurzy dostávají novou tvář. Jsou rozděleny na 4 samostatné divize: AO Trauma, AO Spine, AO GMF (cranio-maxillo-faciální) a AO veterinární. Záměrem je vytvoření vysoce kvalifikovaného systému na podkladě aplikovaného a klinického výzkumu, a to na základě dlouhodobých vědeckých kontaktů, přátelských vazeb ortopedů a  traumatologů s cílem léčení úrazu na bázi nejnovějších poznatků a techniky pro dobro pacientů.

Jde ve své podstatě o návrat k systému založenému na přátelských vztazích, který založila generace M. E. Müllera a jeho spolupracovníků - tj. bližší kontakt mezi posluchači a přednášejícími. V poslední době dozrály nové poznatky - stabilizuje se systém léčebných postupů a používaných technik, výrazně se zkvalitnil a rozšířil tým fakulty.

Na přípravě nové koncepce se významně podíleli prof. Steven Schelkun (USA), předseda AO Trauma Education Comision a prof Michael Wagner (Vídeň), předseda AO Trauma International Bord.

Vedle přednášek a praktických cvičení se výuka významně rozšířila o diskusní skupiny, v nichž mají účastníci kurzů příležitost diskutovat úspěšné a  neúspěšné klinické případy a dochází zde k blízkému kontaktu přednášejících a  posluchačů. Tento princip je pěstován na všech úrovních včetně "Master kurzů" a všemi účastníky je vítán.

Loňského Davosu se zúčastnilo 25 českých lékařů - traumatologů a ortopedů. Toto rozdělení se dnes stírá, neboť v Německu, odkud přichází nejpočetnější fakulta, vznikla nová odborná specializace "Orthopädie- Unfallchirurgie" (průprava trvá 6 let).

Od roku 2009 vzniká lékařská společnost DGOU - Deutsche Geselschaft fur Orthopädie und Unfallchirurgie a společný časopis Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie. V traumacentrech je ošetření zajištěno těmito čtyřmi bloky odborníků: ortopedie-traumatologie, viscerální chirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie. Největší počet našich lékařů navštívilo kurz AO póly trauma (6), který měl vynikající úroveň. Měl 65 účastníků z celého světa a byl zakončen náročným testem v anglickém jazyce, jehož výsledky byly oznámeny. Prvé místo obsadil dr. Karel Smejkal z chirurgické kliniky v Hradci Králové a druhé místo primář dr. Pavel Kopačka z Traumacentra v Českých Budějovicích, což potvrzuje vysokou úroveň naší traumatologie. Oceněným je nutno poděkovat za úspěšnou reprezentaci. Dalších kurzů se účastnili: AO Spine - 5, AO Advances - 4, AO Pelvic - 3, AO Masters Extremity - 3, AO Orthogeriatrie - 1, AO Hand Injury - 1, AO Principle - 1.

Z odborného hlediska zazněly v přednáškách dvě konstatování.

1) Při léčení pakloubů mají nadále platnost terapeutické zásady prezentované v  roce 1973 Weberem a Čechem, včetně implantátů zajištujících stabilní osteosyntézu klasickými implantáty (prof. Claus Wenda).

2) Při osteosyntéze zlomenin v osteoporotickém terénu na horní končetině je i  nadále preferována dlahová osteosyntéza, kde prof Jupiter preferuje klasické dlahy a šrouby a otvory pro šrouby vyplňuje kostním cementem (nejsou nutné nové typy implantátů - úhlově stabilní dlahy). Tuto techniku již v dávné historii M. E. Müller a B. G. Weber aplikovali u nestabilních pertrochanterických zlomenin starých pacientů.

Úroveň všech kurzů byla výborná, novinkou byl v některých kurzech nácvik operačních přístrojů v pitevně a účast našich lékařů prohlubuje jejich vzdělání a u vyšších typů kurzů i osobní seznámení se se světovými kapacitami.

Samozřejmě rostou i poplatky za jednotlivé kurzy:

Současně je možnost srovnání AO kurzu v Čechách a na Slovensku, kde je dnes fakulta naše - úroveň těchto kurzů je vynikající a srovnatelná.

V Davosu pořádají Švýcaři průběžně každoročně kurzy pro švýcarské účastníky a  intenzivně vzdělávají vlastní odborníky. Celý tento systém zajišťuje v  současné době nejlepší vzdělávání v traumatologů, která udělala v posledních letech významný pokrok. Poděkování si zaslouží Synthezs. r. o., která každoročně podporuje účast našich lékařů v Davosu.

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče