Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 162

AO Spine Masters Symposia Davos 2009

V prosinci 2009 jsem se zúčastnil 3denního páteřního sympozia v Davosu. Vzhledem k tomu, že letošní spinální kurzy poprvé proběhly v Kuala Lumpur v  Malajsii, konalo se v tradičním prosincovém týdnu v Davosu AO Spine Masters Symposia. Sympozia probíhala zároveň ve 4 skupinách po cca 30 účastnících v  prostorách Kongresového centra. Jednotliví předsedající a přednášející se postupně střídali ve všech skupinách. Jednoznačně převládalo interaktivní pojetí, kdy byli účastníci vtaženi do živé diskuse jak během přednášek, tak v  diskusním fóru po každé přednášce. Vždy se hledal optimální způsob, jak danou problematiku vyřešit a teprve potom zkušený přednášející prezentoval svoji vizi. Každé ze 4 simultánně probíhajících sympozií obsahovalo 3 ze 4 modulů - degenerativní onemocnění krční páteře, degenerativní onemocnění bederní páteře, problematiku úrazu a nádorů a spinální deformity.

Ředitelem sympozia byl J. Wang z USA. Každý modul vedli zkušení spondylochirurgové z celého světa. Degenerativním onemocněním krční páteře předsedali B. Boszczyk z Velké Británie a M. Al-Gahtany ze Saudské Arábie, degenerativním onemocněním bederní páteře M. Dittmar z Mexika a I. Kalfas z  USA, spinálním deformitám M. Dekutoski z USA a Z. Al-Zayed ze Saudské Arábie a sekci věnované problematice traumat a nádorů předsedali S. Boriani z Itálie spolu s M. Alvaradem z Venezuely.

Po pondělním otevíracím ceremoniálu začala sympozia v úterý ráno problematikou spinálních deformit především spondylolistézy vysokého stupně. Tradiční otázka prezentovaná M. Dekutoskim, zda reponovat či nereponovat, zůstala opět bez jasné odpovědi. Zajímavou možnost repozice pomocí zevního fixatéru prezentoval J. Webb a poměrně kritický pohled na nutnost repozice prezentoval D. Schlenzka.

Další den byl věnován problematice nádorů páteře a úrazům. Přednášející představili postupně jednotlivé případy, kdy celé fórum vždy diskutovalo o  možnostech léčby. S. Boriani zdůraznil problematiku primárních nádorů páteře s  nutností včasného zahájení chemoterapie před vlastním operačním výkonem. Při odpoledním tématu věnovaném úrazům především hrudní a bederní páteře kladli přednášející důraz na mini-invazivní techniky, ale některé prezentace pro většinu účastníků vyzněli rozpačitě a většina se klonila ke standardnímu přístupu.

Poslední den byl věnován degenerativním onemocněním bederní páteře. Postupně byla probrána onemocnění meziobrat-lové ploténky a low-back pain, dále téma lumbální stenózy a degenerativní spondylolistézy a skoliózy. Odpoledne bylo věnováno komplikacím. Živá diskuse proběhla o "lumbar adjacent segment disease" a nových trendech jak jí zabránit.

Interspinózní instrumentace byla přijata spíše s rozpaky a ukázalo se, že nejvíce příznivců má pedikulární dynamická stabilizace. Poslední blok byl věnován peroperačním a infekčním komplikacím v oblasti bederní páteře doprovázené opět bohatou diskusí nad jednotlivými případy.

Velmi kvalitní program sympozií byl doprovázen příjemnou společenskou částí. Krásný pobyt podtrhlo ještě slunečné, i když značně mrazivé počasí doprovázené dobrými sněhovými podmínkami.

Celkově jsme ještě s dalšími účastníky hodnotili sympozium velmi kladně. Jistě patřilo k vrcholům "páteřního" vzdělávání a lze jej všem zájemcům o  spondylochirurgii vřele doporučit.

Pavel Douša, Praha

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče