Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
77, 2010, p. 163

Zpráva z AO kurzu v Davosu - polytrauma

Ve dnech 5.-7. 12. 2009 jsem se zúčastnil v Davosu AO Trauma kurzu - polytrauma. Vedoucím kurzu byl Peter Giannoudis, Leeds, UK a Hans Christoph Pape, Aachen, Germany. Zkušená fakulta byla jak z Evropy, tak z USA a  Austrálie.

Vzhledem k tomu, že velká část programu probíhala formou diskuse, nebude zpráva souvislá jako obvykle, ale pokusím se v bodech zachytit některé postřehy z pohledu traumatologa, zabývajícího se léčením úrazu většinu svého pracovního života.

The pacient is too ill not to be operate - neplatí. Zásadní je včasná demage control orthopaedics and surgery (DCO, DCS). V Evropě se více upřednostňuje DCO, v USA spíše časné hřebování jakmile se podaří pacienta stabilizovat. Operace by neměla trvat déle než 2 hodiny. Ve výskytu ARDS není rozdíl mezi dlahou a hřebem, a to ani u kontuze plic. Rovněž tak není rozdíl mezi hřebem předvrtaným a nepřed-vrtaným. Příliš intenzivní infuzní terapie před zastavením krvácení zvyšuje krvácení, morbiditu i mortalitu. V první pomoci se upřednostňuje "scoop and run" před "stay and play". Samozřejmě pacient před transportem musí být náležitě zajištěn. Důležité je včasné podání transfuze při poklesu hemoglobinu pod 90-80 % a pulsů nad 120/min. Není rozdíl mezi podáním koloidů a krystaloidů.

Příčina smrti u těžce poraněných je v 66 % poranění hlavy. Epidurální hematom je nutno operovat do 60 minut.

Novoseven - snižuje krvácení, ale bohužel podle studie (M. Keel - CH) nemá vliv na morbiditu ani mortalitu.

Pánev: při prvním vyšetření opatrně s palpací, příliš intenzivním zkoušením stability dojde k porušení koagula. Již záchranář RZP může pánev stabilizovat svázáním a pokrčením kolen a přiložením pánevního pásu, který v některých případech nahradí pánevní svorku. Na emergency je výhodné nejprve trakcí reponovat vertikální posun a poté pánev stabilizovat pánevní svorkou nebo pánevním pásem.

Úrazy jsou hlavní příčinou smrti do 44 let. U dětí a mladistvých je šok u  těžkých poranění dlouho kompenzován a poté dochází k náhlé dekompenzaci.

Popis jednotlivých kroků při léčbě polytraumat je nad rámec tohoto sdělení a  doporučuji přehledný článek: Timing of Fracture Fixation in Multitrauma Patients: The Role of Early Total Care and Demage Control Surgery, Hans-Christoph Pape a spol. J. Amer Acad. Orthop. Surg., 17:541-549, 2009.

V rámci kurzu proběhlo také praktické cvičení systému RIA (Reamer, Irrigator, Aspirator). Tento systém umožňuje předvrtání dřeňové dutiny u polytraumat, neboť odsává tuk z dřeňové dutiny a zmenšuje riziko tukové embolie. Dále umožňuje odběr většího množství spongiózy k výplni kostních defektů a je vhodný k předvrtání dřeňové dutiny u hřebování pakloubů, kdy vzhledem k ostré fréze a ke chlazení během předvrtávání je odstraněno riziko tepelného poškození kosti. Dále je ještě vhodný k frézování a výplachu dřeňové dutiny u  kostního infektu. Po návratu z Davosu jsem 2krát tento systém použil a velmi se osvědčil.

Během kurzu jsme absolvovali poměrně náročný test z léčby polytraumat, ve kterém se mezi zkušenými ortopedy a traumatology z celého světa jako první umístil MUDr. K. Smejkal z Hradce Králové a já jako druhý. Snad to není příliš namyšlené, ale myslím, že to svědčí o kvalitním vzdělávání v ČR.

Ve volném čase proběhlo mnoho zajímavých diskusí a v odpolední pauze se dařilo sjezdové i běžkové lyžování na kvalitním prašanu. Kurz hodnotím jako velmi kvalitní a dovoluji si poděkovat firmě Synthes za podporu vzdělávání v  traumatologii.

Prim. MUDr. Pavel Kopačka,
České Budějovice

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče