Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 400

Spontaneous Healing of Pathologic Humerus Fracture Caused by a Cartilaginous Tumor

Spontánní zhojení patologické fraktury kosti pažní v místě přítomnosti chrupavkového nádoru

G.W. HERGET1, M. HAAG1, P. C. STROHM1, M. UHL2, S. KNOELLER1, N. SÜDKAMP1
1 Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, University of Freiburg Medical Center, Germany
2 Department for Diagnostic Pediatrie Radiology, Clinic for Radiology, University of Freiburg Medical Center, Germany
SUMMARY

Conservative treatment of pathologic fractures of the long bones háve been reported very infrequently, especially when fracture is caused by an tumour. This report highlights the possibility of an nonoperative treatment of a pathologic humerus fracture caused by an cartilaginous tumour with radiographic eriterions of an chondrosarcoma.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů