Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 232

Zápis ze zasedání členské schůze ČSOT konané dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha

(jména uváděna bez titulů)

1. Zahájení a schválení navrženého programu - Krbec Martin.

2. Výroční členská schůze zvolila:

- mandátovou komisi ve složení - Kubeš Jiří, Altschul Jaroslav, Šedivý Pavel

- návrhovou komisi ve složení - Trč Tomáš, Štica Petr, Herůfek Radim

- volební komisi ve složení - Kofránek Ivo, Kolman Jiří, Fulín Petr, Lysý Miroslav, Filipovič Milan, Běhounek Jiří ml., Zeman Petr, Snižanský Matěj.

3. Zahájeny volby do orgánů ČSOT

- volba 1. místopředsedy a budoucího předsedy na roky 2015-2016 - zvolen Dungl Pavel

- volba pokladníka ČSOT - zvolen Frič Vladimír

- volba revizní komise - zvoleni Balík Jan, Rybka Daniel, Zatrapa Tomáš

- volba rozhodčí, smírčí a kárné komise - zvoleni Douša Pavel, Matějíček Michal, Pešek Jan, Šedivý Jiří, Vališ Petr

Ve tříkolové volbě bylo zvoleno zbývajících 12 členů výboru ČSOT na období květen 2013 - květen 2015 ve složení:

- ambulantní pracoviště: Kacerovský Pavel, Kunovský Luboš, Mach Otakar, Medek Vladimír

- primariáty: Běhounek Jiří st., Kubát Pavel, Pilný Jaroslav, Pink Miloš

- kliniky: Dupal Pavel, Gallo Jiří, Landor Ivan, Řepko Martin.

Výbor pracuje ve složení těchto dvanáct, dále předseda Krbec Martin, 1. místopředseda Dungl Pavel, končící předseda Trč Tomáš a pokladník Fric Vladimír.

4. Výroční členská schůze přijala usnesení, které přednesl předseda návrhové komise Trč Tomáš ve znění:

Výroční členská schůze schvaluje:

- zprávu pokladníka ČSOT Frice Vladimíra o stavu hospodaření a zůstatků na účtech

- zprávu předsedy ČSOT o činnosti společnosti za období 2011 a 2012

- zprávu předsedy revizní komise Jana Balíka

- posunutí termínu plateb členských příspěvků do 30. 6. 2013 s tím, že kanceláří budou všichni, kteří jsou evidováni jako neplatiči, znovu osloveni, tak aby neztratili, budou-li mít zájem vyrovnat členské příspěvky, členství v  ČSOT.

5. Výroční členská schůze bere na vědomí

- zprávu sekretáře ČSOT Běhounka Jiřího st.

- zprávu vedoucího redaktora časopisu ACTA Krbce Martina.

6. Členská schůze ukládá výboru ČSOT:

- dále pracovat na kultivaci sazebníku výkonů a DRG skupinách

- dále jednat o změně názvu pro seznam oborů ve vyhlášce MZ na Ortopedie a  traumatologie pohybového ústrojí

- pravidelně informovat na stránkách www.csot.cz o dění v ortopedické společnosti

- připravit sylabus vzdělávání mladých ortopedů a rozsah povinných znalostí ortopedů k atestacím.

Nově z volený výbor stanovil termín prvního jednání na úterý 11. 6. 2013 na 15.30 h v Parkhotelu v Průhonicích

Zapsal: Běhounek Jiří st., 15. 5. 2013

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče