Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 232

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha v restauraci Bohemia

Prezenční listina je uložena u sekretáře ČSOT

1. Úvod a přivítání

2. Stručná informace prof. Krbce

a) přestavba sazebníku

b) nadstandardy a jejich tři okruhy - navigace, vstřebatelné materiály, endoprotetika na 15 % balíčkové ceny

c) postgraduální studium.

3. Diskuse - o vzdělávání a nynějších nejasnostech v  organizaci, vysvětlil prof. Dungl s tím, že obsah vzdělávání je uveden v  náplni oboru.

Zapsal: Běhounek, 15. 5. 2013

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče