Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
80, 2013, p. 295 - 296

70. narozeniny profesora MUDr. Antonína Sosny, DrSc.

V červenci letošního roku oslavil své 70. narozeniny profesor MUDr. Antonín Sosna, DrSc., jedna z nejvýraznějších osobností české ortopedie a dlouholetý přednosta I. ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

ACHOT 4/2013

Profesor MUDr. Antonín Sosna, DrSc. vede naší kliniku již od roku 1990. Od počátku svého působení se zaměřil na postupné budování kvalitního a stabilního týmu lékařů, kterým se snažil dávat jasnou perspektivu a směřovat je k  jednotlivým oblastem ortopedické chirurgie. Každého z nás pečlivě sledoval při každodenní práci. Zejména tehdy začínajícím kolegům se snažil předat dovednosti a návyky i v těch zdánlivě nejběžnějších činnostech. Svoji mimořádnou osobnost vždy dokazoval tím, že své zkušenosti nezištně poskytoval všem, kteří o to stáli. Nikomu nebránil v samostatné práci, odborném a  vědeckém růstu. Naopak, lékařům, kteří ho přesvědčili o svých odborných kvalitách, poskytoval široký prostor pro jejich odborný zájem. A právě proto na klinice mohla postupně vyrůstat a vyrůst řada osobností. Svým žákům vždy zdůrazňoval tradice Zahradníčkovy kliniky, nezbytnost udržet rozsáhlou vědeckou aktivitu klinického pracoviště. I v době, kdy se mnoho odborníků z  ekonomických důvodů orientovalo na privátní aktivity, na naší klinice byl kontinuálně prováděn základní i klinický výzkum v řadě programů ve spolupráci s dalšími výzkumnými ústavy a preklinickými pracovišti, kam jsme spolu s ním a díky jemu dokázali nalézt cestu. Díky jeho velkorysému přístupu pracuje nyní na I. ortopedické klinice pět nově jmenovaných profesorů a dva docenti. A mimo ně i řada mladších kolegů, kteří se nejen s chutí zapojili do jednotlivých rozběhnutých programů, ale jsou dnes v řadě případů již rovněž nositeli samostatného vědeckého a odborného programu, kterým významně rozšířili portofolio 1. ortopedické kliniky. Důkazem moudrosti, laskavosti a pochopení profesora Sosny je i skutečnost, že všichni jeho kvalitní žáci se bez ohledu na rychlý kariérní růst či hmotné zajištění snažili a snaží zůstat hrdými členy jeho týmu.

Pan profesor Sosna inicioval a vedl průběžnou dlouhodobou spolupráci na vývoji řady implantátů, tuzemských i zahraničních.

V roce 2000 založil multidisciplinární program výzkumu faktorů ovlivňujících životnost kloubních náhrad. Tento tým díky spojení s odborníky základního výzkumu stále drží krok se světovou elitou na tomto poli.

Řadu let pod jeho vedením pracuje kolektiv zaměřený na revizní a septickou ortopedii. I tento tým je plně zapojen do evropského výzkumu a pracuje v  souladu s nejnovějšími trendy.

Výraznou aktivitou profesora Sosny je léčba nejzávažnějších postižení ramenního kloubu a vývoj implantátů pro náhradu ramena. Náhrada ProSpon-Sosna patřila řadu let k nejužívanějším implantátům v celé republice. Různé aspekty anatomie a operativy ramena přednáší i na zahraničních kongresech a  univerzitách.

Řadu let je členem Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK. V 90. letech minulého století byl proděkanem 1. lékařské fakulty UK pro klinické obory. Z jeho dalších aktivit v posledních dvaceti letech je nutno jmenovat alespoň členství v České lékařské akademii, v poradním sboru ministra zdravotnictví, funkce zástupce vedoucího redaktora Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca, členství v redakčních radách časopisů Operative Orthopadie und Traumatologie a The Journal of Arthroplasty. Působil ve funkci předsedy České společnosti pro ortopedii a traumatologii a opakovaně byl členem jejího výboru.

Nepochybně největším přínosem jeho celoživotní dráhy jsou tisíce léčených a  vyléčených pacientů. Tedy konkrétních lidí, kterým pomohl vyřešit jejich zdravotní postižení a utrpení. Ani při náročných povinnostech, které musí vykonávat jako přednosta kliniky, nesnížil svoji klinickou aktivitu. Vždy operoval největší počet velkých a náročných ortopedických výkonů, aniž by trpěly jeho povinnosti ve vedení pracoviště. I my mladší obdivujeme jeho obrovské nasazení a obětavost.

Hlavním rysem operační techniky profesora Sosny je úžasný cit pro anatomické struktury, pro šetrný přístup ke tkáním spolu s dostatečnou energií při fyzicky náročných ortopedických úkonech. Vždy projevuje výraznou kreativitu, smysl pro vylepšení každého detailu i u zdánlivě zaběhnutých výkonů. My všichni obdivujeme jeho schopnost vyřešit i nejzávažnější a atypické situace či komplikace. Každý z nás proto v nesnázích rád zaklepe na dveře jeho pracovny s prosbou o názor či radu.

Nepochybně zásadním přelomem pro celou kliniku a tím i pro profesora Sosnu byl v roce 1997 přesun z laskavého prostředí samostatné budovy Na Bojišti, kde mohl výrazně více jako přednosta ovlivňovat chod pracoviště, do obrovské motolské nemocnice. Zde bylo nutné od základu znovu budovat systém fungování kliniky, rozmístění oddělení a systém vedení. Vedení kliniky v této době ztratilo bezprostřední vliv na fungování anestezie, zobrazovacích metod a  rehabilitace, ale i operačních sálů, neboť tyto pracoviště byly na novém působišti koncipovány jako samostatné autonomní jednotky. Mnoho členů personálu bylo tak zařazeno pod vedení jiných nadřízených. Taková organizace výrazně zhoršila přímou kontrolu a možnost komplexně organizovat práci kliniky. Na druhou stranu pro pacienty nový motolský areál reprezentuje kvalitnější zázemí s výrazně rychlejší dostupností celého spektra diagnostických a léčebných metod.

Při našem blahopřání k 65. narozeninám jsme profesoru Sosnoví přáli hodně sil v složité situaci zdravotnického systému v celé naší republice. Rozhodně jsme neočekávali, že za dalších pět let bude tato situace ještě mnohem horší a  složitější. Proto jej i nyní musíme pevně podpořit v jeho nekončícím a  nekonečném úsilí o udržení možnosti poskytnout kvalitní péči maximálnímu počtu pacientů.

Vážený pane profesore!

Upřímně Ti blahopřejeme k Tvému kulatému jubileu a děkujeme za vše, co jsi vykonal pro náš odborný i osobní růst i pro pracoviště, kde je nám velkou ctí s Tebou pracovat. Přejeme pevné zdraví a uspokojení z práce, které jsi věnoval celý svůj život. Přejeme Ti do další životní etapy radost a mnoho zážitků v  kruhu Tvé rodiny, spoustu záběrů a záseků Tvého muškařského prutu následovaných úspěšnými souboji v proudu divokých řek a mnoho pokořených horských masivů při Tvých výstupech po ferratách. Přejeme Ti, aby sis udržel svůj elegantní humor a nadhled, který nás provázel po celou dobu práce s Tebou, a to v dobách dobrých i zlých

za kolektiv žáků profesora Antonína Sosny

Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
Prof.MUDr. David Pokorný, CSc.
Prof. MUDr. David Jahoda, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče