Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Recenze / Review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 429

The Well-Cemented Total Hip Arthroplasty -Theory and Practice Steffen J. Breusch, Henrik Malchau (Eds.)

Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2005, ISBN 10-3-540-24197-3, s. 377, vyobrazení 521, tabulek 61.

Monografie "The Well-Cemented Total Hip Arthroplasty - Theory and Practice" je věnována problematice cementovaných náhrad kyčelního kloubu. Autorsky se na ní podílelo 58 autorů (20 britských, 14 německých, 8 amerických, 4 švýcarští, 4 švédští, 3 norští, 3 holandští, 1 francouzský a 1 z italského pracoviště). Je rozdělena do 6 částí a 20 kapitol. V úvodu každé kapitoly je krátký abstrakt a v závěru heslovité shrnutí základních informací a citovaná literatura. Text je doplněn 521 obrázky (87 černobílých, 434 barevných) a 61 tabulkami.

První dvě kapitoly knihy zahrnuté do části nazvané "Přístupy a operační postupy" popisují a na schematických nákresech a peroperačních fotografiích zobrazují MIS přístupy (Lukoschek, Breusch) a jednotlivé kroky operačního postupu při opracování acetabula (Breusch, Malchau, Older) a femuru (Breusch, Malchau), a dále zvláštnosti operační techniky u postdysplastických kyčlí (Howie).

Druhá část "Základní výzkum" obsahuje 3 kapitoly týkající se kostního cementu (základní informace - Kiihn, mechanické vlastnosti - C. Lee, testování - Spierings, rozdíly různých cementů - Daniels, Wirz, Morscher, cement s antibiotikem - Frommelt, Kühn, rozhraní - K. Draenert, Y. Draenert, výběr cementu - Furnes, Espehaug, Havelin), míšení cementu (vakuové míšení - Wang, mísící systémy - Wang, Breusch) a přípravě skeletu (důležitost přípravy rozhraní - C. Lee, příprava femuru - Breusch, příprava acetabula - Parsch, Breusch).

Třetí část "Moderní technika cementování" se věnuje samotné technice cementování (definice moderní techniky cementování - Breusch, Malchau, význam uzávěrky dutiny femuru - Heisel, Breusch, cementovací pistole - Simpson, Breusch, tlakování cementu ve femuru - McCaskie, tlakování cementu v acetabulu - Parsch, New, Breusch) a výběru implantátů (filozofie designu dříku - Verdonschot, perspektivy designu dříku - Howell, Hubble, Ling, migrace femorální komponenty - Geller, Malchau, Karrholm, rotační stabilita - Thomsen, Ch. Lee, tvar jamky - Parsch, Breusch, jamka s límcem - Timperley, Howell, Gie).

Čtvrtá část "Klinické výsledky" hodnotí ve čtyřech kapitolách napřed femorální komponenty (indikace - Furnes, Havelin, Espehaug, výsledky po implantaci typu Charnley - Wroblewski, Siney, Fleming, výsledky po implantaci typu Exeter - Hubble, Timperley, Ling, výsledky po implantaci typu MS-30 - Morscher, Clauss, Grappiolo, výsledky po implantaci typu Olympia - Taylor, Singh, Schneider, výsledky po implantaci ?francouzských" typů - Scott, Freeman, Kerboull, výsledky po implantaci cementovaných femorálních komponent po osteotomiích - Howie), poté jamky (indikace - Timperley, Gie, Ling, výsledky po implantaci jamek s límcem - Older, výsledky po implantaci cementovaných jamek do acetabula fortifikovaného kostním štěpem - Howie), dále problematiku párování a polyetylenového otěru (Heisel, Silva, Schmalzried) a dlouhodobé výsledky Švédského registru (Malchau, Garellick, Herberts).

V páté části "Peroperační opatření, komplikace a prevence" jsou v sedmi kapitolách prodiskutovány problémy anestezie (Dow), peroperačních opatření (Lombardi, Berend, Mallory), prevence infektů (Frommelt), tromboembolických komplikací (Clarius, Heisel, Breusch), způsobu hodnocení výsledků (Morscher), chyb a selhání (von Foerster) a prevence revizních operací (Gehrke).

Poslední část "Další perspektivy" obsahuje kapitolu věnovanou ekonomice endoprotetiky kyčelního kloubu (Ostendorf, Malchau) a kapitolu prognózující roli cementovaných náhrad v dalších letech (Malchau, Breusch). Monografie, na které se autorsky podíleli významní protagonisté současné světové kyčelní endoprotetiky, nabízí kompletní přehled doporučení pro indikace, operační techniku, prevenci komplikací a sledování výsledků cementovaných náhrad kyčelního kloubu. Je to skvělá kniha umožňující začátečníkovi základní orientaci v problematice, pokročilému potvrzení praxí nabytých zkušeností a nalezení teoretických podkladů pro zlepšení své každodenní práce a těm, kdo píší knihy o endoprotetice, poskytne inspiraci k srozumitelnému a přehlednému způsobu prezentace svých myšlenek.

Oldřich Čech, Valér Džupa

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů