Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 432

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 9. 2006 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Fric, Jančová, Janeček, Krbec, Kubeš, Kunovský, Mach, Pink, Procházka, Trč.

Omluveni (bez titulů): Dungl, Koudela, Medek, Sosna.

(Originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře.)

1) Úvod
2) Kontrola zápisu
3) Jednání s traumatology
4) Sdílení kódů
5) Informace o přístupu ČSOT ke stránkám EFORT
6) XH. národní kongres ČSOT v roce 2008
7) Doména www ČSOT
8) Kongresový kalendář 2007
9) Informace o proběhlých kongresech
10) Multicentrické studie
12) Kancelář ČSOT - vybavení
13) Časopis ACTA
14) Finance
15) Zahradníčkova cena za rok 2005
16) Různé

Příští schůze se bude konat 28.11. 2006. Pozvánky budou posílány.

Zapsal 19. 9. 2006: Prim. MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář

Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., prezident ČSOT

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů