Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 243

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 15. 5. 2014 v TOP HOTELU Praha v restauraci Bohemia

Prezenční listina je uložena u sekretáře ČSOT

1. Úvod a přivítání

- Jednání zahájil prof. Krbec žádostí o minutu ticha k uctění památky prof. Matějovského a prim. Seluckého, kteří nás v nedávné době opustili.

2. Poděkování organizátorům

- Prof. Dungl poděkoval organizátorům a vystoupil ředitel fy Bayer MUDr. Hostýnek se zdravicí ke kongresu.

3. Informace o činnosti výboru ČSOT

- Prof. Krbec informoval o činnosti výboru v roce 2013 šest schůzí, letos již 3x schůze.

- Prošel hlavní oblasti, kterým se výbor věnoval - úhradová vyhláška, sazebník výkonů, DRG systém, vzdělávání v ortopedii, zrušení vyhlášky 440/2001 v  návaznosti na platnost Občanského zákoníku, kongresy EFORT 2015, CEOC 2016 v  ČR.

4. Suplementum ACTA

- Vystoupení prof. Vavříka - k Suplementu ACTA zpracováno 10 roků NRKN, komentovány stručně výstupy, rozbor výsledků a další úkoly v doplnění registru kolen, hlezen atd.

5. DRG systém

- Práce na výkonech - DRG - prim. Šimeček stručně informoval na činnosti skupiny k DRG systému v ortopedii, předány výstupy na NRC, VZP i ministerstvo zdravotnictví - zatím bez reakce, poděkováno všem, kdož se podíleli!!!!

6. Vzdělávací program oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- Prof. Dungl informuje o změně rozsahu vzdělávacího programu oboru Ortopedie a  traumatologie pohybového ústrojí, otevírá se na MZ diskuse o dvoustupňové úrovni zkoušky (atestace), řešení ukončení kmene a taxativně popsat kompetence po složení této základní zkoušky, maximum vzdělávání na mateřském pracovišti. Centrální evidence vzdělávání nutná. Primáři i výbor ČSOT vyslovují jednoznačnou podporu regenerace tohoto systému.

7. Vyhláška 440/2001 Bolestné

- MUDr. Medek komentář ke zrušené vyhlášce 440/2001 Bolestné, ZSÚ a doporučení Nejvyššího soudu k tomuto postupu pro soudce.

8. Různé a závěr

Zapsal MUDr. Běhounek 15. 5. 2014Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče