Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 243

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 15. 5. 2014 v TOP hotelu Praha

1. Zahájení, minuta ticha za prof. Matějovského a prim. Seluckého - prof. Krbec

2. Informace o činnosti výboru ČSOT v letech 2013, 2014 - prof. Krbec

3. Informace o finanční situaci společnosti, stav účtů - prim. Frič

4. Informace o stavu časopisu Acta

5. Informace o členské základně - MUDr. Běhounek

6. Různé

V Praze dne 16. 5. 2014

MUDr. Běhounek, vědecký sekretář ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče