Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
73, 2006, p. 436

6th International Congres of the European Foot and Ankle Society

Praha, 14. - 16. září 2006

Kongres evropské společnosti pro ortopedii nohy EFAS se koná každé 2 roky. Letos vybrali organizátoři Českou republiku - Prahu. Bylo to poprvé, co se kongres tohoto rozsahu (400 účastníků) a zaměření konal v zemích bývalé východní Evropy. Nemalou měrou se na této volbě jistě podílela skutečnost, že v Čechách vznikla první a největší Společnost chirurgie nohy ve východní části Evropy a že naše sekce chirurgie nohy (SCHN) pomáhala s organizací kongresu.

V předvečer kongresu se konala večeře pro asi dvacet nejvýznamnějších osobností oboru a účastníků kongresu, kam byli pozváni i předseda SCHN doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc, doc. MUDr. Pavel Popelka a MUDr. Libor Filip. Večeře se konala v nádherném prostředí Park restaurant Kampa a byla co se týče navázání kontaktů pro nás velmi úspěšná. Kongres se konal v Kongresovém centru v Praze a byl velmi dobře zorganizován.

Organizátoři hleděli především na kvalitu přednášek, a ty byly opravdu na vysoké úrovni. Aktivní účast přijali všichni významní evropští chirurgové-ortopedi zabývající se chirurgií nohy. Dostatek prostoru byl věnován jak chirurgii přední nohy a statickým deformitám, tak operativě zadní nohy, úrazové a poúrazové operativě a endoprotetice hlezna a nohy. Přednášky ukázaly aktuální směr v operativě nohy a hlezna i její úskalí a problémy. Aktivně se kongresu zúčastnili i zástupci české ortopedické společnosti, např. prof. Bartoníček, doc. Hart.

Na schůzi EFAS, která doprovázela tento kongres, předseda Sekce chirurgie nohy České republiky Jiří Stehlík předal čestné předsednictví SCHN prof. Heino Kústerovi, prezidentovi EFAS, a česné členství SCHN dr. Manfredovi Thomasovi, kteří přispěli svou podporou k založení naší sekce. Oba si tohoto ocenění velmi považují. Vyzdvihli práci naší sekce jako nejrychleji rostoucí a nejaktivnější společnosti pro chirurgii nohy ve východní části Evropy. Na schůzi EFAS byl rovněž uveden do funkce nový prezident EFAS prof. Winson z Velké Británie.

Kongres byl velmi přínosný pro naši ortopedii nohy jak po stránce vědecké, tak navázáním kontaktů i zviditelněním SCHN v očích zahraničních kolegů ortopedů.

MUDr. Libor Filip
Prim. doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů