Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
81, 2014, p. 412

13. sympozium Sekce dětské ortopedie při ČSOT - Kroměříž

Ve dnech 10. a 11. října 2014 uspořádalo Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s., člen skupiny Agel, zastoupené organizátory dr. Ročákem a prof. dr. Poulem, DrSc. každoroční podzimní sympozium s tématem dětské ortopedie.

Akce byla zahájena v pátek 10. října odpoledne sesterskou a rehabilitační sekcí. Program sesterské sekce byl velmi pestrý a zahrnoval témata od poranění fyzárních štěrbin, přes nestability lokte, použití osmičkových dlah, luxace dětské kyčle, péči o pacienty po operaci páteře až po rehabilitační postupy u  dětí s DMO. Po ukončení sekce následoval workshop s demonstrací osmičkových dlah a teleskopických prutů Fassier-Duval.

Lékařský program začal v podvečer vzpomínkou na prim. dr. J. Seluckého a  slavnostní zahájení pak představovala přednáška prim. dr. Přikryla, Ph.D. na téma endoprotetického dořešení dysplastické kyčle.

Vlastní lékařské sympozium proběhlo v sobotu 11. října blokem o nových metodách a technologiích v dětské ortopedii. Program zahájil prof. Plánka skvělým hi-tech sdělením o možnostech buněčné terapie a biotechnologií v  dětské ortopedii, reflektujícím i turbulence poslední doby na tomto poli. V  nastavené vysoké úrovni pokračoval doc. Řepko, jenž promluvil o nových operačních metodách dětských skolióz se zachováním růstu a pohybu. Seznámil účastníky s pokrokem v této oblasti a vlastními zkušenostmi, kdy bylo brněnské pracoviště vybráno ke zkoušení nových implantátů jako jedno ze 6 na světě. Na další aktuální téma - artroskopie kyčelního kloubu přednesl své zkušenosti dr. Rafi a této oblasti se týkala i přednáška prof. Havránka o valgózním skluzu hlavice femuru. Prim. Popluhár promluvil o operative exostóz v neobvyklých a  nebezpečných lokalizacích, ale velký dojem udělal na gaudium přednáškou o  operačním řešení luxace páteře při neurofibromatóze a řešení komplikací. V  bloku o nových metodách nás dále seznámil dr. Ročák s prvními dojmy při použití Fassier-Duval teleskopických prutů u dětí s osteogenesis imperfec-ta a  blok zakončil dr. Švehlík z Grazu se značným zájmem očekávanou přednáškou o  myofasciotomiích dle Ulzibata u dětí s DMO. Zdůraznil, že metoda nikdy a nikde nebyla seriózně popsána, chybí validní odkazy v literatuře a v následné diskusi doc. Chomiak uvedl, že již pozoroval recidivy u dětí léčených touto metodou. V dalších blocích pak dr. Pešl referoval o ztrátovém poranění růstové ploténky, jejím léčení a prevenci fyzárních můstků, dr. Charvát o současných názorech a vlastní zkušenosti s astragalektomií, doc. Chomiak v tradičně precizně připraveném sdělení o možnostech terapie a diagnostice aneuryzmatických kostních cyst, doc. Mařík exceloval při detailním plánování hemiepifyzeodéz. Prof. Poul se zamýšlel nad indikací jedno- či oboustranných výkonů na kyčelních kloubech, dr. Nevšímal pak nad rekonstrukcí MPFL při patellární nestabilitě u dětí. Dr. Urbášek se přičinil o toleranci přítomných k našemu zdravotnickému systému, když z vlastní zkušenosti referoval o  poměrech v Etiopii, získaných za své humanitární stáže v letošním roce. Celý program zakončil protetický upgrade z úst dr. Krawczyka.

Závěrem pracovní schůze byl zvolen novým předsedou Sekce dětské ortopedie při ČSOT prim. dr. Jochymek, Ph.D. a pořádáním dalšího setkání v roce 2015 byl pověřen dr. Hořák z FN Plzeň.

Během obou kongresových dní jsme ocenili bezchybnou práci organizátorů, vědecké sekce běžely bezchybně, workshopy nabídly aktuální novinky a  implantáty, společenský večer využil všech prostor včetně atria krásného Hotelu Octárna.

Po ukončení sympozia zajistili dr. Ročák a prof. Poul ještě speciální prohlídku zámku v Kroměříži, který patří právem ke klenotům naší země.

Nezbývá než konstatovat vysokou vědeckou úroveň 13. sympozia Sekce dětské ortopedie při ČSOT a poděkovat oběma organizátorům a jejich spolupracovníkům za skvělou kombinaci vědy, kultury a společenské aktivity.

Dr. Jan Charvát, CSc.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče