Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 215 - 218

Raritní dorzální traumatická luxace sternoklavikulárního kloubu u  čtrnáctiletého pacienta - kazuistika

Rare Dorsal Traumatic Sternoclavicular Joint Dislocation in a 14-Year-Old Patient - a Case Report

A. STANČÁK, J. NĚMEC, V. HAVLAS
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

We report a case of a 14-year-old patient with rare dorsal sternoclavicular dislocation caused by a sports injury. The patient was admitted to our department for further investigation and treatment. After a series of examinations, an open reduction and fixation using K-wires was used as a  treatment modality. A satisfactory outcome was achieved, the patient returned to full sports activity 3 months after the surgery, with no limitations of movement. The necessity of early diagnosis and treatment options of this rare injury has been discussed.

Key words: sternoclavicular joint, dorsal dislocation, open reduction

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče