Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 196 - 201

Vliv nesprávné polohy nohy na přesnost radiologického měření deformity a  intermetatarzálních úhlů při léčení hallux valgus

The Effect of Incorrect Foot Placement on the Accuracy of Radiographic Measurements of the Hallux Valgus and Inter-Metatarsal Angles for Treating Hallux Valgus

E. KUYUCU1, H. H. CEYLAN2, S. SURUCU1, I. ERDIL3, A. KARA1, B. G. GULENC1, M. BULBUL1, M. ERDIL1
1 Medipol University, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
2 LNB State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
3 Bakirkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Accurate radiographic measurements are crucial in treating hallux valgus (HV). This three-dimensional deformity should not be evaluated from one joint on one plane. However, in practice, surgeons measure the deformity only on transverse dorsoplantar radiographs. We determined the amount of error associated with positioning the foot incorrectly on radiographs.

MATERIAL AND METHODS

To simulate incorrect positions of the foot in radiographic evaluation, we designed an angled device that can move in transverse and frontal plane. In four patients with symptomatic HV, we took weight-bearing radiographs of the involved foot in seven different positions. These 28 radiographs were given identifying but meaningless labels. On each radiograph, six surgeons blinded to the position of the radiograph measured the HV angle (HVA) and the inter-metatarsal angle (IMA) and state the treatment plan according to five treatment options were given to participants.

RESULTS

Inter-observer agreement was high for measurements of HVA and IMA in all positions (interclass correlation coefficients, 0.96 and 0.88, respectively). However, intra-observer agreement was poor for HVA (intra-observer agreement, 0.17) but good for IMA (intra-observer agreement, 0.64). According to the measurements in different positions, intra-observer treatment choices revealed moderate results (ICC: 0.524).

Clinical Relevance

Radiographic measurements are very important on the treatment decisions of hallux valgus. The foot position can influence the measurement accuracy and can cause incorrect decisions. In this study, we evaluated the impact of foot positions on measurements of hallux valgus angle and inter-metatarsal angle. Additionally, we evaluated the incorrect foot positioning on treatment decisions. Moreover, we analyzed intra-observer and inter-observer agreements of these angles in various positions.

CONCLUSIONS

We recommend that measurements of IMA are more reliable than those of HVA for managing hallux valgus in terms of false weight bearing radiographs taken in different positions.

Positional changes during foot radiographs could lead clinicians to perform incorrect HVA and IMA measurements. This could change the treatment option. HVA measurements were more affected with foot positioning. It is important to take full weight bearing foot radiographs in correct technique.

Key words: hallux valgus, radiology, data accuracy

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče