Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 211 - 214

Pakloub zadního segmentu pánve řešený pomocí štěpu z fibuly - kazuistika

Fibular Strut Graft for Posterior Pelvic Ring Nonunion - a Case Report

M. FRANK1,2, J. R. MCCALLUM3, T. DĚDEK1,2
1 Department of Surgery, University Hospital Hradec Králové, Czech Republic
2 Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic
3 Department of Orthopaedic Services, Landstuhl Regional Medical Center, Landstuhl, Germany

SUMMARY

Posttraumatic pelvic nonunions in combination with malposition are uncommon in the present-day era of modern pelvic surgery. The case describes a new surgical technique for treatment of the nonunion localized to iliosacral joint.

A 42-year-old polytraumatized male presented with a pelvic fracture (type 61 -C2.3) associated with a complex acetabular fracture. The patient was treated and the pelvis stabilized according to damage control principles (external fixation and pelvic C-clamp) and subsequently definitively treated according to principles of current pelvic surgery. The posterior pelvis was stabilized by bilateral S1 iliosacral screws, however the posterior pelvic ring injury on the left side was not well reduced. The result was a nonunion formation in the left sacroiliacal joit with screw loosening. Two attemps at bone grafting and repeat stabilization were done, but the nonunion did not heal. The end result was a nonunion through left sacroiliacal joint with destruction of the lateral part of sacral bone. The nonunion was treated with nonvascularised autologous fibular strut graft in combination with allogenic corticocancellous grafting. The fibular graft was placed into the bone void after the removal of the iliosacral screw. Radiographically the nonunion healed completely six months after the fibular grafting and the patient had improved clinical outcome.

The described technique solves both instability and bone defect in posterior pelvic ring even in the case with low contact areas. The nonvascularised autologous fibular grafting is an effective technique for sacroiliac joint nonunion treatment even in case with large bone defect.

Key words: pelvic, nonunion, fibular graft

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče