Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Souborný referát / Current concepts review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 330 - 340

Nitrodřeňové hřebování metafyzárních zlomenin dolní končetiny

Intramedullary Nailing of Metaphyseal Fractures of the Lower Extremity

P. M. ROMMENS1, R. KÜCHLE1, A. HOFMANN2, M. H. HESSMANN3
1 Department of Orthopedics and Traumatology, University Medical Center, Johannes Gutenberg-University, Mainz, Germany
2 Department of Traumatology and Orthopedics, Westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern, Germany
3 Department of Orthopedics and Traumatology, Academic Teaching Hospital Fulda, Fulda, Germany
Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

 

Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec et al.
Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom