Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Souborný referát / Current concepts review

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 413 - 417

Vývoj léčení zlomenin podle AO. Část 1: vnitřní fixatér

Evolution of AO Fracture Treatment Part 1: the Internal Fixator

S. M. PERREN1, A. FERNANDEZ DELL´OCA2, P. REGAZZONI3
1 Davos, Switzerland
2 Hospital Britanico Montevideo, Uruguay
3 Lugano Soragno, Switzerland
Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

 

Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec et al.
Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom