Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Předplatné


Časopis vychází 6x ročně

Cena jednotlivého výtisku 150 Kč
Cena celoroční předplatné 900 Kč

Předplatné v České republice a v zahraničí kromě Slovenské republiky:
Česká pošta, s. p.
oddělení periodického tisku
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
Fax: 267 196 287
www.postabo.cz

Nové předplatné, dotazy a reklamace: postabo.prstc@cpost.cz

Předplatné ve Slovenské republice:
L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priečinok 4
834 14 Bratislava 34
Kontakt: Hrušková Zuzana
tel.: 00421/2/49 11 12 02
fax.: 00421/2/49 11 12 09
www.predplatne.sk

Nové předplatné, dotazy a reklamace: hruskova@lkpermanent.sk

S objednávkami starších vydání a celých ročníků se obracejte na adresu prihonska@galen.cz

For overseas orders please write your request to prihonska@galen.cz


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů