Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
85, 2018, p. 392 - 397

Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s  využitím Smith-Petersenových osteotomií

Scheuermann´s Hyperkyphosis - Posterior-Only Surgical Approach Using the Smith-Petersen Osteotomies

M. REPKO1, M. FILIPOVIČ1, A. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ2, P. ŠTOURAČ3
1 Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarakovy univerzity, Brno
2 Klinika radiologie a nukleární medicíny Lékařské fakulty Masarakovy univerzity, Brno
3 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarakovy univerzity, Brno

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Evaluation of efficiency and safety in surgically treated patients with Scheuermann hyperkyphosis using posterior-only surgical approach.

MATERIAL AND METHODS

Our study retrospectively evaluates the results of surgical correction in group of 20 patients with Scheuermann´s hyperkyphosis, with an average age of 13 years and 8 month and with follow-up 4 years and 5 month. We evaluated changes of thoracic kyphosis as well as lumbar lordosis in correlation with surgical correction. Furthermore we compared ability of kyphosis to be corrected while performing reclination X-rays befroe surgery in comparation with rate of surgical correction.

RESULTS

The average correction of thoracic kyphosis was 52% - from preoperative 92° to postoperative 44°. We observed of 36% improvement of correction while surgically corrected in comparision with preoperative recklination X-ray pictures. Secondary correction of lumbar lordosis was from preoperative 84° to posoperative 55°.

DISCUSSION

Conservative treatment of hyperkyphosis offers only limited treatment results. Combined surgical approach with anterior release and posterior stabilization increase risk of anterior approach and secondary decreasing of lung capacity. Posterior vertberal osteotomies allows quality release and preparation for consecutive correction. Transpedicular instrumentation makes possible segmental correction of kyphotic spine using compression method.

CONCLUSIONS

Posterior-only surgical approach in combination with vertebral osteotomies allow efective and safe correction of hyperkyhosis in Scheuermann disease.

Key words: Scheuermann, hyperkyphosis, transpedicular screws, osteotomy, posterior approach

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče