Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 466 - 468

Přenos šlachy m. flexor hallucis longus u peroneální parézy bez využití m. tibialis posterior

Flexor Hallucis Longus Transfer for Foot Drop without Functioning Tibialis Posterior

A. M. BOSZCZYK, B. KORDASIEWICZ
Department of Traumatology and Orthopaedics, Centre of Postgraduate Medical Education, Prof. Adam Gruca Clinical Hospital, Otwock, Poland

SUMMARY

For a foot drop resulting from peroneal nerve palsy transferring the tibialis posterior tendon is a standard surgical treatment. The situation of foot drop with no functioning tibialis posterior presents a challenge. We describe a case of successful flexor hallucis longus transfer in such a case.

Key words: foot drop, flexor hallucis longus, peroneal nerve palsy; tendon transfer

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů